SIMFERM
English
 

 

Metode si instrumente moderne de management al resurselor si activitatilor destinat fermelor si intreprinzatorilor din mediul rural - SIMFERM

 
Untitled Document

Obiective

Proiectul propus se adreseaza domeniului de cercetare 5 - Agricultura, siguranta si securitate alimentara, încadrându-se în tematica de cercetare 5.1.5. - Managementul productiei agro-alimentare (dimensionarea optima a exploatatiilor agricole, sisteme integrate de asigurare a activitatilor agroalimentare).
Proiectul propus se conformeaza scopului Programului 4 prin crearea unei colaborari între entitati de cecetare-dezvoltare-inovare si agenti economici, colaborare menita a rezolva o problema importanta identificata în comun si anume aceea de a a sprijini dezvoltarea si modernizarea bazate pe cunoastere a fermelor agricole de la noi si a mediului antreprenorial rural.
În ceea ce priveste obiectivul general al Programului 4 , proiectul propus se conformeaza acestuia, parteneriatul creat pentru realizarea proiectului fiind unul pluridisciplinar si apt de a creste atât competitivitatea activitatii de cercetare-dezvoltare în ansamblu, cât si la fiecare partener în parte. În acelasi timp, parteneriatul creat se va concretiza în elaborarea unor metode, produse si servicii inovative adresate mediului antreprenorial din agricultura si va crea concomitent si mecanismele concrete de implementare a acestor rezultate. Proiectul SIMFERM raspunde obiectivului central al Domeniului de cercetare 5 prin aceea ca rezultatele prevazute a se obtine constituie pasi în promovarea unei agriculturi sustenabile, moderne, bazate pe cunoastere si tehnologii performante.

Scopul urmarit

Scopul principal urmarit prin proiectul propus este de a impulsiona modernizarea si dezvoltarea bazata pe cunoastere a mediului de afaceri din agricultura, mediu reprezentat de ferma taraneasca, si prin aceasta de a contribui la construirea pe baze solide a unei agriculturi sustenabile, element crucial în asigurarea unei dezvoltari rurale durabile. Obiectivul general al proiectului este introducerea unor noi metode de management agricol la nivelul fermei (indiferent de profil sau marime) si de asistare pas cu pas a fermierului în toate activitatile specifice sau conexe ce se desfasoara în ferma sa. Suportul acestor metode si cunostinte va fi un sistem informatic integrat menit a gestiona în mod inteligent resursele si activitatile fermei si a asista într-o maniera interactiva fermierul în toate etapele activitatilor sale.
Pe lânga relevanta proiectului în cadrul Programului 4, proiectul vine si în întâmpinarea eforturilor care se depun de catre MADR (Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale) de a pune bazele unei agriculturi performante si sustenabile prin sprijinirea fermelor, în primul rând a celor de semi-subzistenta. Astfel, Planul de Dezvoltare Rurala a României pe perioada 2007-20013 stabileste ca "...se impune în continuare accelerarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor agricole, având în vedere importanta economica, ecologica si sociala a acestora, pentru asigurarea dezvoltarii unei agriculturi competitive si durabile, în conformitate cu cerintele de ecoconditionalitate. Se impune astfel, îmbunatatirea competitivitatii exploatatiilor, în special a celor de semi-subzistenta care prin investitii în capital fix si prin introducerea tehnologiilor noi si performante vor conduce la transformarea unui numar mare de astfel de ferme în exploatatii agricole viabile". Un accent deosebit este pus pe îmbunatatirea managementului la toate nivelurile activitatii în agricultura si în primul rând la nivelul fermei.
Dezvoltarea rurala bazata în principal pe ferme moderne, profitabile si care au devenit actori pe piata nu este de conceput fara aportul cunoasterii, fara aplicarea unor metode de management adecvate si fara utilizarea instrumentelor puse la dispozitie de tehnologia informatiei si comunicatiilor. Proiectul pe care îl propunem întruneste toate conditiile de a reprezenta, prin rezultatele sale, un pas înainte, daca nu o bresa, în cadrul procesului de dezvoltare rurala bazata pe cunoastere.