SIMFERM
English
 

 

Metode si instrumente moderne de management al resurselor si activitatilor destinat fermelor si intreprinzatorilor din mediul rural - SIMFERM

 
Untitled Document

Proiectul Metode si instrumente moderne de management al resurselor si activitatilor destinat fermelor si intreprinzatorilor din mediul rural - SIMFERM este finantat de la bugetul de stat de catre Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica - ANCS prin Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii - UEFISCDI in cadrul Planului National de Cercetare-Dezvoltare PNCDI-II, Programul 4 - Parteneriate in domenii prioritare.
Proiectul are ca obiectiv principal introducerea unor metode moderne, informatice, de management al resurselor si activitatilor de profil si a activitatilor conexe ce se desfasoara la nivelul fermei. Sistemul informatic ce se va realiza în cadrul proiectului va asigura gestiunea cadastrala a suprafetelor fermei, a tipurilor de soluri, a culturilor, a animalelor, a utilajelor agricole si a mijloacelor de transport, a stocurilor, furnizorilor si clientilor, a bugetului de venituri si cheltuieli pe tipuri distincte de activitati. De asemenea sistemul informatic va gestiona diferitele activitati agricole desfasurate în cadrul fermei în diverse momente de timp. Sistemul va avea si o importanta componenta de instruire, punând la dispozitia utilizatorului tutoriale de profil si ghiduri de bune practici elaborate în cadrul proiectului propus, contribuind astfel la cresterea gradului de independenta a fermei. În acelasi timp sistemul va putea oferi fermierului prognoze pe parcurs ale productiei estimate a se realiza pe diverse suprafete, pe tipuri de culturi sau de animale. Prin elaborarea si implementarea acestui sistem informatic proiectul va contribui la introducerea unor noi metode de management în domeniu menite a sprijini modernizarea fermelor comerciale mari si a fermelor de semi-subzistenta si va constitui un stimulent pentru transformarea fermelor de subzistenta în exploatatii familiale comerciale, capabile sa identifice noi oportunitati de valorificare a productiei. Din acest punct de vedere rezultatele estimate ale proiectului se înscriu în eforturile asigurarii unei dezvoltarii rurale durabile. Proiectul se elaboreaza în cadrul unui parteneriat echilibrat, format din unitati de cercetare-dezvoltare atât din domeniul stuiintelor agricole si al managementului, cât si din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. Rezultatele proiectului - tutoriale, ghiduri de bune practici in domeniul stiintelor agricole si în cel antreprenorial, sistem informatic integrat adresabil oricarei ferme care doreste sa se dezvolte pe baza cunoasterii - pot avea un impact pozitiv important în contextul eforturilor pentru alinierea agriculturii românesti la standardele UE si pentru asigurarea unei dezvoltari rurale durabile. Rezultatele notabile obtinute în cadrul proiectului, atât cele partale cât si cele finale vor fi larg diseminate în mediul rural.