RECONEX
English
 

 
Refacerea conexiunilor aplicabile continuitatii istorice, etnice, economice, culturale, spirituale si a traditiilor comunitare
de grup si de familie, intr-o zona cu discontinuitate de memorie si stergere de identitate
 
Untitled Document

Etape

Activitati

Termene

I - Evaluarea stadiului si perspectivelor in domeniu. Analiza cerințelor.

 

I.1 - Elaborarea unui studiu tehnic privind evaluarea stadiului international si national in domeniu

2009
Ianuarie

I.2 - Elaborarea unui studiu tehnic pentru evidentierea aspectelor analizate la A I.1, aplicabile ariei de cercetare

 

I.3 - Studiu privind metodologii si forme de elaborare continut

 

I.4 - Elaborarea unui studiu tehnic sisteme informatice , aplicatii pentru gestiunea si disponibilizarea categoriilor de informatii si activitati asociate

 

 

 

II - Elaborare documentație de conținut  informațional (e-content).

II.1 - Elaborarea documentației de conținut  (e-content) pentru sistemul informatic (Rapoarte privind inventarele, pe categorii de informatii, a datelor semnificative)

2009
Decembrie

III - Elaborare documentație de conținut informațional (e-content)-partea a II-a,
Proiectare Registre si Proiectare model funcțional al sistemului informatic

 

III.1 - Elaborarea documentației de conținut  (e-content) pentru sistemul informatic (elaborarea metodologiilor specifice pentru procesare si realizare de content specific aplicatiei de disponibilizare publica a datelor

2010
Decembrie

 

 

 

 

III.2 - Proiectarea Registrelor de informatii sistematizate

III.3 - - Proiectarea modelului funcțional al sistemului informatic integrat

IV - Realizarea modelului funcțional al sistemului informatic integrat, testare si demonstrare funcționalitate model funcțional, Elaborare si definitivare continut informational primar

 

IV.1 - Realizarea modelului funcțional al sistemului informatic integrat. Elaborare manual pentru incarcare baza de date.

2011
Decembrie

 

 

IV.2 - Elaborare documentatie de testare.
Testarea sistemului informatic integrat.

IV.3 - Elaborarea de sinteze pe categoriile principale de informatii.
Elaborarea unui studiu de exploatare post-proiect.

IV.4 - Demonstrarea functionalitatii modelului functional al sistemului informatic.
Promovarea si diseminarea rezultatelor cercetarii.