Sistem informatic de gestiune a procedurilor medicale cu radiatii ionizante si a dozelor primite de pacient
Sistemul RXINFO

Radiaţiile ionizante au aplicaţii multiple în medicină, fiind utile în diagnostic (radiodiagnostic mamografie, tomografie computerizată, osteodensitometrie, radiologie intervenţionala şi radiologie dentară), radioterapie şi medicină nucleară (diagnostic şi terapie). Departamentele moderne de radiologie se caracterizează prin complexitate organizaţională şi interdisciplinaritate iar o bună funcţionalitate este legată de implementarea în practică a unor sisteme de arhivare a imaginilor radiologice şi de transmitere interdepartamentală a imaginilor digitale (sisteme PACS).
Investigaţiile de tip radiologic au ca rezultat final o multitudine de imagini pe care radiologii trebuie să le interpreteze, pe cât posibil în corelaţie cu investigaţiile imagistice anterioare pentru o acurateţe a diagnosticului, iar calitatea imaginilor şi posibilităţile de a le prelucra sunt esenţiale în acest domeniu.
Se cunoaşte faptul că investigaţiile medicale bazate pe radiaţii ionizante au efecte nocive pe termen mediu şi lung asupra stării de sănătate a pacientului, mai ales în condiţiile în care se face abuz de asemenea proceduri. De aceea, începând cu 1 ianuarie 2007 a devenit obligatorie şi in Romania dotarea tuturor echipamentelor din cabinetele de profil cu sisteme de masurare a produsului doza-arie (DAP) la pacient, la fiecare examinare. În prezent doza DAP de radiaţii primită de un pacient la o expunere este consemnată intr-un registru local, iar informatiile sintetice referitoare la proceduri sunt raportate trimestrial catre laboratoarele judetene de igiena a radiatiilor. La randul lor laboratoarele de igiena a radiatiilor centralizeaza datele primite din judet si transmit rapoarte sintetice catre autoritatea pentru sanatate publica.

Sistemul informatic RXINFO preia întreaga problematică legată de procedurile medicale cu radiaţii ionizante şi in special problema dozei de radiaţii primite de pacient la fiecare expunere. Sistemul stocheaza valorile dozelor de radiaţii ionizante administrate fiecărui pacient pe parcursul vieţii, astfel încât aceste date să fie disponibile şi altor specialişti radiologi.
Accesul în sistemul informatic se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia informaţiilor cu caracter privat ale persoanei si drepturile pacientului. Sistemul este compus dintr-un subsistem central si un numar de subsisteme locale destinate a se instala in reţelele Intranet ale unităţilor medicale de profil. Securitatea datelor stocate şi a transferului acestora prin reţea este asigurata prin implementarea de mecanisme de criptare a datelor utilizând tehnologia PKI (Public Key Infrastructure).

Utilizatori

Utilizatorii sistemului pot fi:
  • medicii specialisti din unitatile in care se furnizeaza proceduri medicale bazate pe radiatii ionizante
  • responsabili de la laboratoarele de igiena a radiatiilor din tara
  • responsabili de la Autoritatea de Sanatate Publica si de la Ministerul Sanatatii
  • responsabili de la CNCAN - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare

Categorii de informatii stocate

In cadrul subsistemului central se stocheaza urmatoarele categorii de informatii:
  • informatii despre procedurile medicale bazate pe radiatii ionizante aplicate pacientilor, conform legii (informatii despre pacient, parametri procedurii, date despre medicul specialist care a efectuat procedura, etc.)
  • informatii despre furnizorii de servicii medicale bazate pe radiatii ionizante (date de identificare, aparatura aflata in expoatare, personal angajat)
  • responsabili de la Autoritatea de Sanatate Publica si de la Ministerul Sanatatii
  • responsabili de la CNCAN - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare

Sistemul informatic RXINFO se adresează furnizorilor de servicii medicale bazate pe radiaţii ionizante, medicilor specialişti care utilizează imagistica medicală în mod curent, sistemului de sănătate din România.

Noutăţi

Information System for Managing the Ionizing Radiations Based Medical Procedures and the Patient Dose

The RXINFO project is aimed to implement a web based integrated information system which takes into .... Detalii


Sistemul RXINFO
A fost realizat si testat sistemul informatic RXINFO. Sistemul se adreseaza furnizorilor de servicii medicale bazate .... Detalii

 

Link-uri utile